e-tjänster

Ramshäll

Ansvarig kontakt

Johan Ekström

Terminalchef, oljehamnarna

Telefon
011-25 06 13

Mobil
070–381 41 35

E-post
johan.ekstrom@nhs.se

Bergrumsanläggning med lagringskapacitet upp till 65 000 kubikmeter.

Tillåtet fartygsdjup 6,8 meter.