e-tjänster


Terminalinformation och kartor

Norrköpings hamn är en av landets till ytan största hamnar, med flera hamnterminaler som är anpassade för hantering av olika gods- och transportslag.

Klicka i kartan eller välj i menyn för att se närmare information om de olika hamndelarna.Välj i menyn för att se närmare information om de olika hamndelarna.

Hamnområdet omfattar ca 6 000 meter kajer och 115 hektar markområden, varav ca 55 hektar hårdgjorda ytor och 65 000 kvadratmeter magasin.

I hamnområdet finns också ett antal privata aktörer med egna industrikajer, däribland Holmen Paper, Lantmännen, Yara, Cementa, Omya och Kemira.