e-tjänster

Containerstuffning

Ansvarig kontakt

Magnus Grimhed

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

I Pampusterminalen, i anslutning till containerhamnen och kombiterminalen, ligger vår anläggning för stuffning av bland annat sågade trävaror i container.

Vi erbjuder en konkurrenskraftig stuffning genom tillgången till en LoadPlate stuffningsramp för container, väderskyddade virkesmagasin och containerdepåer.

Läs också mer om vår hantering av containers.