e-tjänster

Lager- och terminaltjänster

Ansvarig kontakt

Magnus Grimhed

Försäljningschef

Telefon
011-25 06 46

Mobil
070-374 04 60

E-post
magnus.grimhed@nhs.se

Med stora lagringsutrymmen i hamnområdet, moderna IT-lösningar och koppling till olika transportslag kan vi erbjuda effektiva lager- och terminaltjänster.

Lager- och terminalverksamheten omfattar lagringsuppdrag samt olika relaterade kringtjänster såsom mottagning, märkning, emballering, inventering, stuffning/strippning i containers samt upplastning på bil/järnväg. En del av lagringsuppdragen avser rent landbaserat gods, dvs utan någon koppling till sjöfarten.