e-tjänster

Infrastruktur

Ansvarig kontakt

Ola Hjärtström

Marknadschef

Telefon
011-25 06 55

Mobil
070-546 06 42

E-post
ola.hjartstrom@nhs.se

På land

Hamnområdet har en nära anslutning till E4, E22 och Rv 51/55/56. Hamndelarna har järnvägsanslutning till Södra stambanan.

Norrköpings hamn har en sammanlagd kajlängd på cirka 6 kilometer, 1 140 000 kvm hamnplaner och 63 000 kvm magasin.

Med nya Pampusterminalen, som togs i drift 2010, har hamnens infrastruktur stärkts ytterligare. Här finns bland annat en ny containerhamn, kombiterminal, stora lagerytor och utrustning för stuffning av containers.

Alla ytskikt i hamnen har setts över under senare år, liksom hela maskinparken. Investeringar för att förnya och förstärka den maskinella utrustningen görs löpande.

Till sjöss

Sedan 2011 har Norrköpings hamn en breddad och fördjupad insegling, som med farledsdjupet 14,9 meter möjliggör ett maximalt djupgående på 13,1 meter.

Den administrativa infrastrukturen

Verksamheten drivs med omfattande IT-stöd från terminalområdet ända ut på kajkanten. Avancerade trådlösa system – med lösningar för GPS-positionering av containers, streckkodshantering av papper och virke samt elektroniska föraviseringar – möjliggör överlag en enkel förplanering, korta ledtider och en effektiv service. Den EDI-baserade integrationen med kunder, industrier och rederier blir allt vanligare.