e-tjänster

Containervägning (VGM)

Ansvarig kontakt

Jörgen Ekström

Produktionsplanering, container

Telefon
011-25 06 82

Mobil
070-214 17 22

E-post
jorgen.ekstrom@nhs.se

Från den 1 juli 2016 gäller nya regler om vägning av sjöcontainers i kraft som innebär att fyllda sjöcontainrar ska ha en verifierad bruttovikt innan de lastas för sjötransport.

Bruttovikten bestäms genom vägning, och uppgifterna ska framgå av skeppningsdokumentet. Ett särskilt intyg, VGM (Verified Gross Mass), skall verifiera exportcontainerns totala vikt. Regelverket anger att det är transportköparen/avsändaren ("Shipper") som ska säkerställa att verifierad bruttovikt av containern framgår i skeppningsdokumentet. Om skeppningsdokumentet för en fylld container saknar uppgift på verifierad bruttovikt lastas den ej på fartyget i enlighet med gällande föreskrifter.

Containervägning i Norrköpings hamn

Norrköpings Hamn AB erbjuder vägning av containers med hjälp av containertruckarnas befintliga viktmätningsutrustning.

Vägningsuppdrag beställs via e-post till adressen contterm@nhs.se

Beställningen ska innehålla följande information:
Mailrubrik: "Beställning av vägning"
Bokningsnummer
Container-ID (om tillgängligt)
Datum för ankomst till terminal (eller info att enheten finns i terminalen)
Beställare inklusive faktureringsadress och organisationsnummer
E-postadress

Viktuppgift levereras via e-post till uppdragsbeställaren, som också är betalningsansvarig. Viktuppgiften levereras inte till rederiet.

Beställaren har att beakta de krav på dokument och closingtider som respektive rederi angett. Av produktionstekniska skäl kan vi inte garantera att vägning kan utföras omgående efter beställning. Beställare ombeds därför ha god framförhållning.

Prissättning och villkor

Se Hamntaxa.