e-tjänster

Vikarierande miljöansvarig på plats

Sedan årsskiftet finns Michelle Lind på plats här hos oss som miljöansvarig. Hon kommer vikariera för Linn Almcrantz som går på föräldraledighet.

Som miljöansvarig kommer Michelle arbeta med den operativa verksamhetens miljöarbete. Michelle som är 27 år, kommer närmast från en tjänst som miljösamordnare/provtagare i två saneringsprojekt vid Valdemarsviks kommun. Dels projekt Valdemarsviken som är ett av Sveriges största miljöprojekt och innefattar både muddring och marksanering i inre viken av Valdemarsviken. Dels miljöprojekt Gusum som innebär en omfattande mark- och åsanering efter före detta Gusums mässingsbruk.

Vi hälsar Michelle varmt välkommen till oss!