e-tjänster

Nu finns vårt huvudkontor på ny adress

Från den 24 augusti finns Norrköpings Hamns huvudkontor på ny adress ute i Pampushamnen.

Efter att ha huserat i lokalerna på Stuvaregränd sedan slutet på 1930-talet, tar nu Norrköpings Hamn ett stort steg i bolagets historia då vi genomför flytten till ett helt nybyggt kontor på nya adress. Kontoret ute i Pampushamnen inrymmer all personal på huvudkontoret, och i anslutning till kontoret finns också vår nybyggda verkstad som togs i drift tidigare i år. Ni som ska besöka oss hittar oss numera på Oceangatan 21 på Händelö, i nära anslutning till Pampushamnen.

Att samla både kontor och verkstad i nära anslutning till hamnen är ett led i att samlokalisera verksamheten. I och med flytten av kontoret finns samtliga delar av Norrköpings Hamn, förutom Öhmansterminalen, ute på Händelö.

Samordningen ute i Pampushamnen är bland annat en följd av omdaningen av den Inre Hamnen som framöver ska omvandlas till bostadsområde. Norrköpings Hamn lämnar nu successivt dessa hamndelar och omlokaliserar och utvecklar verksamheten på andra platser.