e-tjänster

Välbesökt Hamndag för hela familjen

Många besökte Pampushamnen i början på september när vi för andra gången öppnade upp hamnen för allmänheten.

Det händer mycket i Norrköpings hamn just nu. Verksamheten går bra, vi behöver rekrytera ny personal och vi står dessutom inför en stor utbyggnad av hamnanläggningen på Händelö. Ett utmärkt tillfälle alltså att visa upp hamnen för allmänheten i vår region. 

Med en effektfull inramning av 210 meter långa containerfartyget Newyorker fick besökarna se exempel på hantering av olika varuslag, provsitta truckar och maskiner och träffa våra anställda. Andra aktörer som Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Svitzers bogserbåtar, Räddningstjänsten och Sjöräddningssällskapet fanns också på plats och visade upp båtar och fordon. Besökarna fick gå ombord och titta, klämma och känna. Det bjöds också på en uppvisning i hur en sjöräddningsaktion kan gå till.

Norrköpings kommun fanns på plats för att visa upp projektet med att bygga bostäder i Inre hamnen. Det är en av anledningarna att Norrköpings hamn expanderar ute i Pampushamnen – när vi måste frånträda kajerna i Inre hamnen behöver vi helt enkelt växa på annan plats för att få plats med vår verksamhet. Många besökare hade frågor kring både bostäderna och den nya hamnen och mötte projektledare från både kommunen och Norrköpings Hamn AB för att få svar.

Men populärast under dagen var nog ändå möjligheten att få se hur det ser ut i hamnen på riktigt, och att få provsitta maskinerna. Och den vanligaste kommentaren under dagen var onekligen ”Oj vad stort det är!”.

Foto: Sofia Andersson

hamndag

hamndag