e-tjänster

Välbesökt seminarium om logistik i regionen

NHS var en av arrangörerna när nätverket Logistikia den 29 maj, anordnade ett välbesökt seminarium om nuläget inom logistikbranschen i regionen.

Ett 60-tal personer från logistikbranschen och andra intressenter, hade slutit upp för att lyssna till aktuella frågor om hur regionen jobbar med etableringar, bygglogistik, kartläggning av regionens logistikkluster och utvecklingen av Norrköpings hamn. De som presenterade under förmiddagen var Pontus Lindblom, etableringsansvarig på Norrköpings kommun, Joakim Ljungqvist på Tillväxt Motala, Mats Abrahamsson, professor i logistik från LiU, Camilla Einarsson, projektledare och ansvarig för bygglogistik på Sweco, samt Ola Hjärtström, marknadschef på NHS.

Seminariet var nystarten på att mer aktivt jobba med ett logistiknätverk i regionen, och nästa seminarietillfälle är inplanerat den 20 november.

Logistikia är ett nätverk där NHS, tillsammans med Norrköpings kommun, Region Östergötland och Linköpings universitet (LiU), är en av initiativtagarna.