e-tjänster

Utbyggt magasin nu i bruk

Nu är vårt nya utbyggda väderskyddade magasin, det så kallade ”SJ-magasinet”, i bruk. Här lagrar vi och stuffar exportgods i container för bland annat papperstillverkaren BillerudKorsnäs.

SJ magasinet

Magasinet har byggts ut till dubbel storlek, ca 12 000 kvadratmeter, har fått järnväg inomhus och är försett med åtta stuffplatser för container. I anslutning till magasinet påbörjas nu också dragning av ytterligare ett järnvägsspår.

Vi upplever just nu en ökning när det gäller stuffning av papper för export och vi har vi blivit aviserade om ytterligare utökningar av planerade volymer från olika leverantörer. Volymerna kommer till största del in med tåg, lagras och går sedan vidare på export med mestadels fartyg (container) men även en del med vägtransporter.

SJ magasinet 2

Läs mer om våra lager- och terminaltjänster samt om containerstuffning.