e-tjänster

Underhållsmuddringen i Norrköpings hamn avbruten

Norrköpings Hamn AB har sedan en tid har avbrutit arbetet med underhållsmuddring i de delar av inre hamnen och oljehamnen där arbeten skett under en period.

Arbetet är för närvarande pausat på grund av att vi måste göra en ny upphandling av entreprenör. Att entreprenaden avbrutits beror på ett antal tekniska faktorer.

Inom Norrköpings Hamn AB pågår för närvarande en utvärdering av hittills utförd muddring och hur vi ska gå vidare med resterande områden.

Mer information finns här >>