e-tjänster

Tungkranen stängs av med omedelbar verkan

Tungkranen vid kaj 38 stängs av med omedelbar verkan på grund av säkerhetsskäl.

Vi har under en tid låtit extern expertis utföra s.k. livstidsanalyser av våra äldre kranar för att ge oss underlag till beslut om uppgradering eller utrangering. Vi har nu fått rapporten avseende tungkranen, vilken tydligt visar att framför allt växellådorna är i så dåligt skick att de riskerar att haverera, med överhängande risk för att vi tappar lasten. De växellådsexperter vi anlitat rekommenderar oss att omedelbart ta kranen ur drift.

Jag som ytterst ansvarig för arbetsmiljö och säkerhet kan inte längre ta ansvar för en säker drift av kranen och har därför beslutat att permanent ta kranen ur drift.

Vad händer nu?
• Vi kommer omedelbart, tillsammans med kunder och underleverantörer, försöka lösa utlastningen av de projekt som är planerade att gå över Norrköpings hamn.
• Eftersom jag bedömer det inträffade som mer eller mindre en force majeure, kommer vi sannolikt få svårt att få ersättning från våra försäkringsgivare, vilket då innebär att vi omöjligt kan stå för kunders eventuella extrakostnader.
• Vi startar, emellertid, omedelbart en process i syfte att ersätta tungkranen med en ny. Vi kommer att ta fram en krav-specifikation för att gå vidare med en förfrågan till tänkbara leverantörer. Efter en första sondering kommer det sannolikt att ta 12-16 månader innan vi har en ny kran på plats. Beslutet om att ersätta nuvarande kran med en ny är självfallet avhängigt av vilken bedömning om framtida utlastningar våra kunder gör samt vår möjlighet att finansiera investeringen.
• I vår långsiktiga plan ingår en flytt av tungkranen till Pampus år 2023 tidigast, vilket innebär att en ev. ny kran kommer att placeras på kaj nr. 38 för att sedan flyttas till Pampus vid lämpligt tillfälle.

Ovanstående är den solida information vi har just nu. Vid eventuella frågor kontakta mig eller någon annan här på Norrköpings Hamn.

/Patrik Åman, VD