e-tjänster

Trafikverkets generaldirektör på besök i Norrköpings hamn

Torsdag den 3 mars hade Norrköpings hamn besök av Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och hennes medarbetare från regionkontoret.

Vid mötet berättade hamnens ledning mer om verksamheten och den kommande utbyggnaden av hamnområdet. Mötet bjöd också på en givande diskussion om sjöfartens och hamnarnas utmaningar och möjligheter i det växande östersjöområdet.

Trafikverket, Norrköpings kommun och Norrköpings Hamn AB har under många år samarbetat i många frågor, konkreta projekt och utvecklingsdiskussioner. Det mest aktuella projektet är den kommande Kardonbanan, den nya elektrifierade järnvägsanslutningen mellan Pampushamnen och stambanan som ska stå klar 2019. Att parterna träffas för att höra och lära av varandra är därför både viktigt och naturligt.

Patrik Åman och Ola Hjärtström från Norrköpings hamn berättade mer om den pågående utvecklingen av hamnanläggningen, med en kommande utbyggnad av Pampushamnen allt eftersom den inre hamnen lämnas för omvandling till bostadsområde. En stor del av mötet ägnades också åt att diskutera kring framtida utmaningar för hamn- och sjöfartsnäringen. Intresset för östersjöregionen har ökat väsentligt, och marknaden ser redan idag en utveckling mot större fartyg och en ökad konsolidering. Med ökade godstransporter, strängare miljökrav och begränsningar i landinfrastrukturen ses sjöfarten i allt större utsträckning som en möjliggörare. Lena Erixon konstaterade att det ökade transportbehovet inte bara går att bygga bort, och betonade att sjöfartens lediga kapacitet måste nyttjas bättre i det nationella transportarbetet.

Besöket avslutades med en rundtur och visning av Norrköpings hamn.