e-tjänster

Tillstånd klart att lägga muddringsmassor på Händelö

Mark- och miljödomstolen har lämnat Norrköpings kommun tillstånd att lägga upp muddermassor från Inre hamnen på det så kallade Hällaupplaget på Händelö. En plats som redan tidigare använts för detta.

Uppgrundning av hamnområden pågår ständigt till följd av sedimentation, fartygsrörelser samt erosion. Kontinuerlig rensning behövs för att tillräckligt vattendjup ska upprätthållas så att hamnverksamheten ska kunna bedrivas.

Tillståndet för att deponera på Hällaupplaget gäller för maximalt 1,3 miljoner ton muddermassor, fram till år 2040. Muddermassorna som ska deponeras på Hällaupplaget är massor från den rensmuddring som krävs för att återvinna det djup som sedimenterats i det inre hamnområdet. Hällaupplaget har även sedan tidigare använts som upplag av rensmuddermassor. Domen som tillåter rensmuddring ska inte blandas ihop med den vattendom som krävs när Pampushamnen på sikt ska utvidgas.