e-tjänster

Styr godset av vägen – för miljöns skull

Sjöfarten har ledig kapacitet att på kort sikt avlasta järnvägen och ge andrum åt dess nödvändiga underhåll. Det skriver bland andra Norrköpings Hamn och Naturskyddsföreningen i en debattartikel.

Det är också en god idé att flytta över långväga lastbilstransporter till sjöfart och järnväg om vi ska klara klimatutmaningen. Transportslag som kan bidra till att minska utsläppen som sjöfart och järnväg är viktiga för att nå miljömålen. Tyvärr är lösningar på flera av de problem som förknippas med klimatet och infrastruktur eftersatta.

Läs hela debattartikeln på gp.se