e-tjänster

Stora steg mot en fossilfri verksamhet

Under 2020 har Norrköpings hamn ersatt all diesel med HVO100 som drivmedel i bilar och maskiner i verksamheten. Förutom övergången till HVO100 har vi även fortsatt satsningen på eldrift i verksamheten.

- Arbetet med att minska miljöpåverkan är inget nytt för Norrköpings hamn, det arbetet har pågått under flera år. I år har vi inriktat oss på att minska vår CO2 påverkan. Därför kändes det självklart för oss att under 2020 ta steget att ersätta all diesel med HVO100 och gå mot en helt fossilfri egen verksamhet.  Det är viktigt för oss att hela tiden titta på nya lösningar gällande teknik och bränslefrågor. Vi vet att det kan komma en tid när tillgången till HVO100 är begränsad. Därför är det viktigt att våra satsningar görs brett. Vi följer utvecklingen och ökar ständigt vår kompetens gällande teknik och drivmedel så att vi är flexibla gällande framtida lösningar,  säger Henrik Åkerström, VD, Norrköpings Hamn.

Omställningen till HVO100 är inte komplicerad, det kräver ingen förändring i fordonsflottan. Dock så innebär det en större kostnad att gå över till ett mer miljövänligt bränsle. Prisskillnaden idag är värd miljönyttan.