e-tjänster

Stor utlastning av virke

Under årets första månader har stora volymer av virke skeppats ut, bland annat till Egypten, Algeriet och England.

En rad fartyg har lastat virke vid Pampushamnen. Särskilt kan nämnas fartyget Emma Bulker som i april lastade 40000 kubikmeter virke för vidare transport till Alexandria i Egypten, vilket var något av en rekordutlastning. Det är faktiskt så pass mycket virke så att om bräderna skulle läggas ut efter varandra når de runt en tredjedel av jordklotet.

Virket som lastas kommer från en rad olika sågverk i landet.