e-tjänster

Stark utveckling under året

Norrköpings Hamn har en stadig tillväxt i verksamheten. När nu större delen av året har gått kan bolaget konstatera att förra årets starka volymutveckling fortsatt även under 2017. Flera av affärsområdena har utvecklats bra under året, där särskilt tillväxten inom containersegmentet varit stark.

– Under den senaste tvåårsperioden har containervolymen i Norrköpings hamn mer än fördubblats, säger Ola Hjärtström, marknadschef. Tillväxten visar tydligt att vår strategi fungerar och att vi skapar värde för våra kunder. Det har dock samtidigt varit en utmaning, då vi haft en snabbare tillväxt än planerat på grund av den ansträngda situationen i delar av övriga Hamnsverige.

Den kraftiga ökningen förklaras främst av ett starkt och växande upptagningsområde, nya kunduppdrag i hamnens terminaler och ett stabilt utbud av fartygslinjer. De ledande containerrederierna finns idag representerade i hamnen med veckoanlöp. Samtidigt har också järnvägstrafiken till kombiterminalen i hamnen ökat.

– Vi fortsätter att jobba för att uppnå en ökad tillgänglighet och en stabil servicenivå för våra kunder, förklarar Robert Olsson, produktionschef. Det rör sig dels om att öka vår arbetsstyrka, men också om att få en ökad effektivitet i befintliga affärer och att finna nya metoder att driva verksamheten på.