e-tjänster

Sprängningar tillhörande pågående muddringsarbeten inleds i mitten av december

Under mitten av december går muddringsarbetet in i fas två då tillhörande sprängningsarbeten inleds.

Sprängningar sker under vattenytan och kan för allmänheten och boende i närområdet kännas av genom mindre vibrationer och ett dovt muller. Sprängningarna kommer att föregås av en varningssignal innan sprängningsstart genom korta och långa signaler samt en längre signal efter utförd sprängning. Sprängningar kommer att ske mellan kl. 07.00-23.00.
Sprängningar pågår redan i hamnens närområde på land, då den elektrifierade järnvägen Kardonbanan nu dras in i Norrköpings hamn, även dessa sprängningar kan kännas av och höras, för dessa sprängningar ansvarar Trafikverket.

Läs mer om pågående arbeten i Norrköpings Hamns hamnutvecklingsprojekt här>>>