e-tjänster

Short Sea Shipping - en mer hållbar transportlösning

Norrköpings hamn vill väcka frågan kring en mer hållbar transportlösning, till land och till sjöss. Se vår nya film om en effektiv transportlösning.

Vi ser idag en ökning av alltmer långväga vägtransporter, samtidigt som feederbåtar går samma väg, i samma ärende och med ledig och konkurrenskraftig kapacitet. Det finns ett uttalat politiskt mål att minska transporterna på våra vägar och vi ser en stor potential i den lediga kapaciteten i närsjöfarten. Det är dumt att inte utnyttja den.

Så tänker vi. Hur tänker du?