e-tjänster

Service av containerkranar framskjuten

Under vecka 39 och 40 kommer service att genomföras på våra två containerkranar i Pampushamnen.

Vi har tidigare meddelat att detta kommer att ske vecka 35 och 36, men det har blivit framskjutet.

Detta innebär att kranarna, en åt gången, kommer att tas ur drift vilket kommer att medföra störningar i produktionen. Vi ber om överseende med detta.

Vid eventuella frågor, kontakta driftavdelningen på 011-25 06 36/66 eller nhs.drift@nhs.se