e-tjänster

Givande seminarium om hållbarhet inom logistik

Nätverket Logistikia, där Norrköpings Hamn än en av huvudaktörerna, bjöd den 20 november in till ett intressant seminarium om hållbarhet inom logistik.

Många av regionens logistikföretag hade samlats när Branschforum Logistik och det regionala nätverket Logistikia bjöd in till ett seminariet om hållbarhet inom logistik.

Föredragen inleddes med Monica Jadsén Holm, miljöchef på DB Schenker, som berättade närmare hur företaget bidrar till hållbar utveckling.
Därefter följde flera intressanta talare på temat hur fossilfria transporter skapar fördelar för både klimat och affärer.
Först ut var Karin Varverud från Energifabriken, följd av Maria Gungner, Energikontoret Östra Götaland och Marcus Ekelund från Hållbarhetsföretaget 2050. Karin Faxér, projektledare på Norrköpings kommun berättade om kommunens långsiktiga arbete med samordnad varudistribution.

Seminariet avslutades med en debatt och frågestund, med många inspel från åhörarna. Seminariet leddes av Ola Hjärtström, marknadschef på Norrköpings Hamn och ordförande i nätverket Logistikia.

Logistikia är ett nätverk initierat av Norrköpings kommun, Norrköpings Hamn AB, Region Östergötland och Linköpings universitet