e-tjänster

Samråd rörande hamn- och sevesoverksamhet

Norrköpings Hamn AB avser att söka nytt tillstånd enligt miljöbalken för hamnverksamhet samt sevesoverksamhet.

För att kunna ändras i takt med omvärlden står nu Norrköpings Hamn AB inför ett behov av att söka ett nytt tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken, samt sevesolagstiftningen. Dessutom pågår en utbyggnad och till vissa delar omlokalisering av hamnen.

I det nu aktuella samrådet inbjuds särskilt berörda, allmänheten och miljöorganisationer med flera att ta del av samrådsunderlaget och att komma in med synpunkter. Synpunkterna från samrådet kommer att beaktas i det fortsatta arbetet med den miljökonsekvensbeskrivning som kommer att ingå i tillståndsansökan.

Samrådsmöte hålls den 19 oktober kl 18.00-19.30, Norrköpings Hamn, Oceangatan 21, Norrköping
Föranmälan krävs till linn.almcrantz@nhs.se

Samrådsunderlag finns som PDF till höger på denna sida.

Synpunkter på planerad verksamhet kan lämnas på samrådsmötet eller skriftligen fram till och med 1 november 2016 på adressen nedan.

Kontaktuppgifter
Norrköpings Hamn AB
Box 6075
600 06 Norrköping
Telefon: 011- 25 06 37, E-post: linn.almcrantz@nhs.se