e-tjänster

Fokus på regionala nedslag i logistiken

Att östgötaregionen är en bra region för logistik har hörts många gånger förut. Inte minst när tidningen Intelligent Logistik rankar landets bästa logistiklägen, där regionen stadigt håller sig i tätskiktet. Regionens logistikarbete var också i fokus under det seminarium som nätverket Logistikia anordnade i Norrköping den 9 mars.Först ut var en övergripande bild av regionens logistikarbete från Norrköpings Hamns nye vd Henrik Åkerström, som har bred erfarenhet från logistik och olika transportnäringar inom regionen. Henrik lyfte bland annat vikten av att få processerna att fungera, få ihop de olika transportsystemen och tillför värden för kunden. I slutänden är det enkelt att bli ”bäst i klassen” - Ta emot bokningen, hämta godset, leverera det till rätt mottagare i rätt tid, skada inte godset och skicka rätt faktura. Det är det logistik handlar om!

Långsiktig EU-satsning på logistikkluster
För en tid sedan kom besked från Tillväxtverket om en långsiktig EU-satsning på ett logistikkluster i Östergötland. Norrköpings kommun, Region Östergötland, Linköpings universitet, Norrköpings Hamn med flera har gått samman för att under en treårsperiod bygga upp och etablera ett gemensamt kompetenscentrum, med bas i Norrköping. Per Lindahl berättade mer om denna satsning och hur planerna går för att bygga upp detta i regionen. Det handlar om att skapa nytta för företag och att stärka den regionala utvecklingen, samt att positionera Östergötland som viktig logistikregion. Klustret vill också vara en arena för att fånga upp och samordna olika initiativ samt sprida kunskap. Med inspiration från Vreta Kluster börjar nu uppbyggnaden av detta nya kluster, som troligen kommer att agera under namnet Logistikia.

Kompetensförsörjningen viktig
En viktig faktor för att bibehålla sin starka position som ett av landets bästa logistiklägen är tillgången på kompetens. Emma Wahlström, programansvarig på Yrkeshögskolan Logistikprogrammet i Norrköping, berättade om den nära koppling till arbetslivet den tvååriga utbildningen har genom långa praktikperioder och engagerade företagare som bland annat sitter i ledningsgruppen. Hela 93 procent av studenterna har ett relevant arbete inom ett halvår efter avslutad utbildning, vilket visar att behovet av denna typ av kompetensbaserade utbildningar.

Lokalt exempel på ökande e-handeln
Att e-handeln har exploderat på senare år har väl inte någon missat, och dagens seminarium avslutades med ett praktiskt exempel i form av Almroths, som gjort en resa från åkeri till modernt logistikföretag. Almroths har idag som tredjepartslogistiker ett flertal e-handelsföretag som kunder. 2017 såg man det verkliga genombrottet för e-handeln och den omställning e-handeln innebär för transportsystemet. Calle Svensson, vd på Almroths, nämnde bland annat att man som aktör plötsligt har en annan kravbild att jobba mot, och tog som exempel Black Friday när orderingången ökar lavinartat.

Det blev under seminariet mycket diskussion om kravbilden på snabbhet och om den är motiverad utifrån slutkunds verkliga behov. Finns verkligen behovet att man ska ha varan dagen efter? Hos slutkund ligger paketet ofta oöppnat ett par dagar efter man hämtat ut det. Calle Svensson påpekade också betydelsen av att optimera att du som slutkund kan koncentrera sig på ett utlämningsställe och inte tre olika.