e-tjänster

Premiärlyft för hamnens nya kran

I fredags skedde premiärlyftet för vår nya vikarmskran på Öhmansterminalen. Detta är den första av två nya vikarmskranar som hamnen investerar i under året. Nästa kran levereras till Pampusterminalen i sommar.

Kranen är en elhydraulisk, spårbunden vikarmskran. Lyftkapaciteten är 6-21 ton och kranen klarar en fartygsbredd på 20 meter. Kranen på Öhmansterminalen kommer att användas till olika typer av bulk- och styckegods och blir ett komplement till våra övriga mobila och spårbundna kranar.