e-tjänster

Peab bygger ut Pampushamnen i Norrköping

Peab har fått uppdraget att bygga ut Pampushamnen på Händelö i Norrköping.
Projektet innefattar bland annat byggnation av en ny pålad plattformskaj om 310 meter, en 60 meter lång tyngdlyftskaj och en ny hamnplan för uppställningsytor för gods.

– Vi ser fram emot att vara delaktiga i utvecklingen av Pampushamnen. Vi är en lokal samhällsbyggare och en av framgångsfaktorerna är att vi internt samverkar inom flera affärsområden. Det gör att vi kan säkerställa att vi har rätt resurser och kompetens under hela projektet, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.
Byggstart sker i september 2020 och projektet beräknas vara klart i slutet av 2024
Läs mer om hamnutvecklingsprojektet i Norrköpings hamn här.