e-tjänster

Pampusterminalens Gate A (Energigatan) åter öppen

Efter dagens nedstängning av Pampusterminalen på grund av närbelägen brand, är nu infarten för torrlast vid Energigatan (Gate A) åter öppen för trafik och godsmottagning.