e-tjänster

Pampusterminalen stängd tillsvidare pga brandrök

Branden vid Händelöverket, som startade under söndagen, är på måndagsmorgonen ännu inte under kontroll. På grund av kraftig brandrök har vi tvingats besluta att Pampusterminalen stängs tillsvidare under dagen. Prognosen för om och när terminalen kan öppnas under dagen är oklar.

Sedan söndagseftermiddagen pågår en större brand vid E.on:s värmeverk Händelöverket, nära Pampusterminalen. Branden är på måndagsmorgonen ännu inte under kontroll, och på grund av kraftig brandrök har beslut fattats att Pampusterminalen stängs tillsvidare under dagen. Detta gäller både Gate A (Torrlast via Energigatan) och Gate B (Container via Oceangatan).
Vi har i nuläget ingen närmare information när terminalen kan öppnas igen, men ger fortlöpande information via hemsidan och andra kanaler.