e-tjänster

Ofarligt brandlarm i oljehamnen

På eftermiddagen idag onsdag 4/9 har oljehamnen drabbats av ett strömavbrott. Som en följd av det ljuder ett brandlarm i området. Någon fara föreligger dock inte.