e-tjänster

Övning i oljehamnen 14 oktober

En större övning hålls i oljehamnen onsdag 14 oktober. Flera bolag är involverade i övningen. Ett alarm hörs från hamnen och kan verka störande.
Räddningstjänsten är informerad.