e-tjänster

Östgötaregionen - Sveriges tredje bästa logistikläge

Formstarka Östgötaregionen hamnar på tredje plats när tidningen Intelligent Logistik listar Sveriges bästa logistiklägen 2021.
Vi får även en specialutmärkelse som årets TPL-läge 2021!

Juryns motivering:
Östgötaregionen har ett utmärkt geografiskt läge längs med det stora godsstråket mellan Göteborg/Malmö och Sveriges största konsumtionsmarknad Storstockholmsregionen. 2021 gör man ett urstarkt tillväxtår med 126 000 kvm ny logistikyta, och med ytterligare 90 000 kvm som bli väntas klart 2022. Mer än hälften av de tillkommande ytorna i regionen byggs för tredjepartslogistik, där regionen och särskilt Norrköping har en stark tradition och tillväxt. Tillväxtmöjligheterna framåt är goda så länge ytterligare mark tillförs. Nya godsjärnvägen Kardonbanan ökar också möjligheten till ytterligare hållbara godstransporter i regionen. Östgötaregionen klättrar 2021 till delad tredjeplats på listan, vid sidan av Örebroregionen, och utses till Årets TPL-läge.