e-tjänster

Mer tryck i containerterminalen

Under det senaste året har containervolymerna ökat kraftigt i Pampusterminalen. Volymökningen innebär att vi idag inte kan hålla samma korta ledtider vid lämning och hämtning av containers, som vi gjort tidigare.

Under det senaste året har containervolymerna ökat kraftigt i Pampusterminalen. Bakom uppgången ligger flera nya godsflöden och kunduppdrag, både på import- och exportsidan. Rederi- och järnvägsoperatörer har utökat sitt trafikutbud, och även biltrafiken för in- och utleveranser av enheter har följaktligen växt i omfattning.

Volymökningen innebär att vi idag inte kan hålla samma korta ledtider vid lämning och hämtning av containers, som vi gjort tidigare. Särskilt under vissa tidpunkter, bl.a. i samband med frukost- och lunchraster, kan man som kund förvänta sig lite längre väntetid i terminalen.

Vi ser glädjande en fortsatt ökning inom containersegmentet, och arbetar långsiktigt med att fortsätta utveckla produktiviteten, organisationen och hela hamnanläggningen.