e-tjänster

Nytt tillvägagångssätt för att ansöka om tillträde till Norrköpings hamn

Från och med den 1 maj sker nya ansökningar om tillträde till Norrköpings hamn digitalt, via norrkopingshamn.se.

Om du redan har godkänd behörighet/ passerkort påverkas du inte av förändringen innan din behörighet löpt ut och måste förnyas/ förändras. Föravisering av transporter och liknande skall fortfarande göras till respektive gate i så god tid som möjligt. Du som ska besöka hamnen fyller enkelt i dina uppgifter samt vem som är din kontaktperson i hamnen via det digitala ansökningsformuläret. Efter inskickad ansökan kommer du bli kontaktad av vår kortadministration för vidare instruktion. Ansökan finns även tillgänglig på engelska via vår engelska webbsida.
För kortare (24 h), ej återkommande tillträden, kontakta din kontaktperson i Norrköpings hamn.

Läs mer om tillträdesregler och hur du fyller i den digitala ansökan här.