e-tjänster

Nytt tillåtet djupgående till kajplats 38-40

Det tillåtna djupgåendet till kaj 38 (tyngdlyftkranen) och kaj 40 har utökats till 7,3 meter vid medelvattenstånd.

Tillåtna fartygsstorlekar till dessa kajer är:
Dagsljus L: 155 m, B: 26 m, D: 7,3 m
Mörker L: 140 m, B: 23 m, D: 7,3 m