e-tjänster

Nytt namn och ny profil

Från att ha varit Norrköpings Hamn och Stuveri under många år blir vi nu kort och gott Norrköpings Hamn. Samtidigt förnyar vi vår grafiska profil, vilket syns bland annat här på vår nya hemsida.

Det är i en tid av förändringar och många spännande utmaningar som vi nu vässar bolagets profil.

Under de närmaste åren kommer vi lämna inre hamnen, och är mitt uppe i planeringen av en omvandling och utbyggnad av Öhmans- och Pampushamnen. Det är ett stort och viktigt projekt som på lång sikt tryggar regionens behov av fungerande transporter och stärker det regionala näringslivets konkurrenskraft. Samtidigt lämnar vi plats för annan värdefull utveckling i Norrköping.

Med den utveckling vi står inför vill vi tydliggöra vår position och förenkla kommunikationen med omgivningen. Med vårt nya varumärke förstärker vi bilden av vår verksamhet som modern, affärsmässig, långsiktig och industriell. Vår nya logotyp associeras enkelt med logistik och är uppbyggd kring tanken på riktningar, rörelser och noder, men också kranar och kajer. Något som för tankarna till vår verksamhet inom hamn, transport och logistik.

Välkommen till Norrköpings Hamn!