e-tjänster

Nytt, effektivt kajläge för Svitzer i Norrköpings hamn

- Nu skapas en ny, effektiv och långsiktig lösning för den viktiga bogserbåtsverksamheten. Glädjande för vår växande hamn och för våra rederikunder, säger Magnus Grimhed, försäljningschef i Norrköpings Hamn.

Som ett led i stadsutvecklingen, då södra kajen i Norrköping blir till bostadsområde, flyttar nu även bogserbåtarna längre ut i hamnområdet. Nu hälsar vi bogserbåtsbolaget Svitzer Sverige AB välkomna till sina nya kajplatser hos oss vid Öhmansterminalen.

Läs mer om Svitzer här.