e-tjänster

Nya verkstaden växer fram

Vid Pampushamnen pågår för närvarande en febril byggverksamhet. Om några månader tas bolagets nya, moderna verkstad i bruk.

Efter sommaren har grunden för verkstadslokalen färdigställts och stommen har rests. Under senaste månaden har väggelement och tak kommit på plats. Under första kvartalet 2015 ska byggnaden om 2200 kvadratmeter stå klar för att kunna serva den omfattande maskinpark som finns i hamnanläggningen.

Den nuvarande verkstadsfunktionen ligger lokaliserad i inre hamnen, men allteftersom mer av hamnverksamheten koncentreras till Pampuskomplexet på Händelö så har det varit en logisk konsekvens att också utveckla och omlokalisera verkstaden.

Inom kort påbörjas också bygget av företagets nya kontor som kommer att växa fram intill verkstaden, i när anslutning till Pampushamnen.