e-tjänster

Ny tillförordnad miljöansvarig, Norrköpings Hamn

Från den 15 juni 2020 är Daniel Andersson på plats som tf miljöansvarig i Norrköpings Hamn. Daniel har tidigare vikarierat som miljöansvarig under en längre period och har goda kunskaper om Norrköpings hamn och miljöfrågor kopplade till verksamheten.
Läs mer