e-tjänster

Ny säkerhetsansvarig i Norrköpings hamn

Från den 1 januari 2021 är Mikael Persson säkerhetsansvarig i Norrköpings Hamn.

Mikael har tidigare vikarierat som säkerhetsansvarig under längre perioder och har goda kunskaper om Norrköpings hamn och säkerhetsfrågor kopplade till verksamheten. Mikael har även under flera år varit chef för Öhmansterminalen.

Mikael nås på mail: mikael.persson@nhs.se eller telefon: 011- 250693