e-tjänster

Ny säkerhetsansvarig i hamnen

Sedan februari är Michelle Lind ny säkerhetsansvarig i Norrköpings Hamn.

Michelle, som jobbat i bolaget som vikarierande miljöansvarig sedan januari 2015, övergår från och med nu till att vara säkerhetsansvarig i hamnen. I tjänsten ingår säkerhets- och arbetsmiljöfrågor, vilket bland annat innefattar ISPS-frågor, brandskydd, säkerhetsregler och rutiner.

Vi hälsar Michelle välkommen i sin nya roll!