e-tjänster

Ny produktionschef på plats

Från och med augusti har vi förstärkt organisationen med Robert Olsson, ny produktionschef.

Robert Olsson tillträder tjänsten som produktionschef efter Tomas Gustavsson, som går över till en mer renodlad roll som försäljningschef. Robert är sjökapten från Högskolan i Kalmar, och har även läst organisations- och affärskunskap vid Chalmers.
Närmast kommer Robert från en tjänst på SMHI där han varit gruppchef för Oceanografiska prognos- och varningstjänsten. Dessutom har han varit produktionsansvarig för istjänsten samt vakthavande oceanograf.

Innan Robert kom till SMHI 2012 innehade han diverse chefstjänster vid GAC (Gulf Agency Company) i Dubai, USA och Brasilien. GAC är ett globalt logistikföretag som även levererar allehanda tjänster till Sjöfarts och offshore industrin. I vissa delar av världen opererar man även mindre supply och bogserfartyg. Robert började sin yrkesbana till sjöss som matros och har sedan tjänstgjort i diverse styrmansbefattningar hos bland andra Walleniusrederierna, Silja Line och Star Cruises, Malaysia.

Vi hälsar Robert varmt välkommen till oss!