e-tjänster

Ny kund- och godsmottagning vid Pampusterminalen

Från och med måndag 25 april slår vi samman våra två godsexpeditioner i Pampusterminalen till en gemensam kund- och godsexpedition vid terminalkontoret på Oceangatan 9. Med denna förändring erbjuder vi en samlad, effektiv och flexibel kundtjänst för hela Pampusterminalen.

I dagsläget är vi lokaliserade på två platser för att registrera ankommande gods. Torrlast (trävaror, papper m.m.) hanteras vid vårt godskontor på Energigatan 38, medan expeditionen för containers ligger vid Oceangatan 9.

Från och med måndag 25 april slår vi samman dessa två godsexpeditioner till en gemensam kund- och godsexpedition vid terminalkontoret på Oceangatan 9. Med denna förändring är vår strävan att erbjuda en samlad, effektiv och flexibel kundtjänst för hela Pampusterminalen.

I samband med detta förändrar vi också trafikflödet för all inkommande biltrafik till Pampusterminalen. Den bifogade kartan (PDF) visar hur trafiken kommer att ledas.

Öppettiderna gäller som tidigare, dvs:
Kund-/godsexpedition (registrering): Mån-fre 06.00 - 18.00
Lossning/lastning, torrlast: Mån-tor 06.00 - 21.30, fre 06.00 - 18.00
Lossning/lastning, container: Mån-fre 06.00 - 20.00

Vid lastning/lossning efter klockan 18.00 krävs föravisering med fraktdokument senast klockan 17.00. Detta gäller allt gods utom containers.

Föraviserat gods hänvisas som tidigare direkt till respektive gate.