e-tjänster

Ny kran på Öhmansterminalen effektiviserar verksamheten

Nu har en ny spårbunden el-hydraulisk vikarmskran tagits i bruk på Öhmansterminalen. Den nya kranen möjliggör en effektiv och flexibel hantering, med bra miljöprestanda och en god arbetsmiljö.

Kranen, av modell Mantsinen, har en lyftkapacitet på upp till 20 ton och en arbetsradie på 26 meter. Det gör den speciellt lämpad för hantering av bulk, som exempelvis träflis, timmer och massaved. Gods som hanteras i större mängder på Öhmansterminalen.

Investeringen är del av en större modernisering av vår kranpark där vi över tid investerat i tre stycken spårbundna el-hydrauliska kranar av olika storlek.

– Vi är inne i en stark tillväxtfas med en rad nya kunduppdrag, säger Ola Hjärtström, marknadschef. Vår senaste kran är en välkommen investering som ökar kapaciteten och är en del av vår långsiktiga utvecklingssatsning.