e-tjänster

Ny kommunikatör på plats

Vi förstärker nu marknadssidan, och sedan den 8 december finns Maria Kjellgren på plats hos oss som kommunikatör.

Det är en nyinrättad tjänst som kommer innebära en förstärkning för bolaget på marknadssidan. Stort fokus kommer att ligga på både intern och extern kommunikation, bland annat på intranätets lansering och utveckling samt det fortsatta arbetet med den externa webbsidan, samt företagets närvaro i andra marknadskanaler. Tjänsten innebär också en del strategiskt arbete, bland annat kopplat till det stora projektet med omdaning och utbyggnad av hamnanläggningen som pågår.

Vi hälsar Maria välkommen hos oss.