e-tjänster

Ny hamntaxa för 2021

Norrköpings hamns hamntaxa för 2021 är omarbetad efter våra kunders önskemål med fokus på tydlighet, logik och layout.
Taxan finns publicerad här på vår webb och hittas via denna länk.Port Tariff 2021