e-tjänster

Nu syns de första tecknen på att vi bygger ut hamnen

Norrköpings Hamn står inför spännande utmaningar för framtiden med vår planerade hamnutbyggnad. Men vi bygger inte bara ut – vi utvecklar också hamnen för att erbjuda våra kunder mer nytta och nya värden, för att kunna skapa en mer hållbar hamn och på så sätt fortsätta växa.

Just nu syns de första spåren av den kommande utbyggnaden. I inledningsfasen sker förberedande arbeten, såsom iordningställande av etableringsyta, samt sanering i området. Projektet är uppdelat i tre faser; förberedande arbete, muddringsarbete och hamnbyggnation. De förberedande arbetena, som alltså är igång nu, kommer att pågå till augusti i år.

Därefter tar muddringen vid. Entreprenaden för själva hamnbyggnationen, d.v.s. kaj och hamnplan är planerad att starta under sommar/höst 2020. Projektering pågår och förfrågningsunderlag är beräknat att vara klart under 2019.

Läs mer om hamnutvecklingen här >>