e-tjänster

Nu kan Kardonbanan börja byggas

Nu har kontraktet för mark- och anläggningsentreprenaden för byggnation av Kardonbanan mellan Trafikverket, Norrköpings kommun och företaget Rover Alcisa skrivits på. Det betyder att byggnationen av Kardonbanan kan komma igång under hösten.

- Det här är första steget mot vår nya spårinfrastruktur som än tydligare kommer att befästa Norrköping som Sveriges transport- och logistikcentrum, säger Lars Stjernkvist (S), kommunstyrelseordförande, i ett pressmeddelande från Norrköpings kommun.

Kardonbanan är av stor betydelse för Norrköpings Hamn då den möjliggör elektrifierad anslutning direkt till hamnen från Södra stambanan. Detta underlättar också att kombinera järnväg och sjöfart för de långväga godstransporterna.

Läs mer här