e-tjänster

Norrköpings Hamn stöder viktiga verksamheter i jul

Istället för julgåvor till kunder och medarbetare stöttar vi några angelägna verksamheter i deras viktiga arbete - nära och långt bort.

I år ger vi gåvor till Sjöräddningssällskapet och Läkare utan Gränser.

Sjöräddningssällskapets ideella arbete med att rädda liv till havs är en viktig verksamhet för sjöfarten längs våra kuster. Vi stöttar aktivt sällskapets räddningsstation i Arkösund.

Som Företagsvän till Läkare utan Gränser är vi med och ger livsviktig sjukvård och mediciner till människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer.

Av tradition bidrar vi också till Föreningen Omsorgsjul för hemlösa i Norrköping.