e-tjänster

Norrköpings Hamn på dialogmöte med infrastrukturministern om hamnarnas framtida roll

Norrköpings hamn deltog när Regeringskansliet och Infrastrukturminister Tomas Eneroth den 24 januari bjöd in till dialogmöte om hamnarnas roll i framtidens godstransportsystem. Vår VD Henrik Åkerström talade om framtida hållbarhetsfrågor.

Regeringen arbetar för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och för att öka andelen godstransporter som sker med sjöfart och minska transporternas påverkan på miljö och klimat. Sjöfartens infrastruktur har ledig kapacitet som kan avlasta godstrans¬porter på land, men för att det ska vara möjligt behöver sjöfartens transportkapacitet användas smartare och sjöfarten bli mer innovativ och flexibel. Sjöfart är ett energi-effektivt trafikslag och kan bidra till att minska utsläppen från transportsektorn som helhet.

Ett femtiotal hamnar fanns på plats på mötet med VD och ombud från ägarsidan. Fyra hamnar hade blivit ombedda att hålla ett anförande, varav Norrköpings Hamns VD Henrik Åkerström var en. Henrik Åkerström presenterade på mötet vad framtida hållbarhetsfrågor kommer att ställa för krav i Norrköpings hamn. Han talade bland annat om kravet på att vara socialt och miljömässigt hållbar men också långsiktigt lönsam. Här har Norrköpings Hamn många saker på plats, men också en del att fundera på framåt.

Målet med Regeringskansliets möte med hamnarna var att öppna upp för en dialog om hur hamnarna kan utvecklas, samt att ta del av vilka behov och konkreta åtgärder hamnarna anser nödvändiga för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och få fler transportörer att välja sjöfarten. Samverkan mellan olika aktörer är en viktig förutsättning för att Sverige ska kunna utveckla ett än mer kostnadseffektivt och miljövänligt godstransport¬system.